Программа лояльности сети магазинов ПивоБанк

ПРАВИЛА
програми лояльності «КЕШБЕК»
в мережі магазинів «ПИВОБАНК»

1. Визначення термінів

Програма лояльності ‹КЕШБЕК» (скорочено - Програма) — це комплекс взаємовідносин, між Організатором та Учасниками, спрямований на заохочення потенційних споживачів товарів, що пропонуються до продажу Організатором, за рахунок надання спеціальних умов придбання товарів, що створюють умови для подальшої співпраці та надаються можливість Учаснику отримати в майбутньому Винагороду на умовах, визначеною Програмою.

Організатор програми лояльності «КЕШБЕК» (скорочено — Організатор) — мережа магазинів «ПИВОБАНК» Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМСЬКА 24».

Учасник програми лояльності ‹КЕШБЕК» (скорочено - Учасник) — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та має повну цивільну дієздатність, була зареєстрована учасником Програми та має право на отримання Винагороди згідно з встановленими умовами.
Винагорода — право Учасника на придбання товарів в мережі магазинів «ПИВОБАНК» за спеціальною ціною (знижкою), згідно умов Програми.

Бонус - облікова одиниця, яка нараховується на особистий рахунок учасника відповідно до схем нарахування, встановлених Організатором, і яка списується при отриманні Учасником Винагороди.

Особистий рахунок Учасника — аналітичний рахунок в інформаційній системі Програми Організатора про транзакції з придбання товарів в мережі магазинів «ПИВОБАНК», нарахування та списання бонусів Учасника.

2. Умови отримання статусу учасника Програми

2.1. Статус учасника Програми отримує особа, яка за час відвідування магазину мережі «ПИВОБАНК» вирішила стати Учасником Програми.

2.2. При реєстрації Учасником особа зобов'язана погодитися з Правилами Програми.

2.3. Про послуги, акційні пропозиції, знижки, що надаються Організатором, Учасник може з’ясувати у продавців мережі магазинів «ПИВОБАНК», а також іншими способами.

2.4. Організатор залишає за собою право змінювати правила, що діють у Програмі, без спеціального a6o попереднього повідомлення Учасників.

2.5. Інформацію про зміну умов можна отримати на сайті, продавців мережі магазинів «ПИВОБАНК», а також іншими способами.

2.6. Організатор гарантує конфіденційність особистих даних, що надаються власником при реєстрації та даних, отриманих при користування Програмою.

2.7. Учасником програми може зареєструватися будь-яка особа за її бажанням, яка досягла віку 18 років та має повну цивільну дієздатність, під час відвідування магазину мережі «ПИВОБАНК».

2.8. Для реєстрації учасником Програми, особа повинна обов’язково назвати свої прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, та номер мобільного телефону співробітнику що здійснює реєстрацію. Останні чотири цифри вказаного номера телефону є номером особового рахунку Учасника.


3. Порядок нарахування бонусів

3.1. Учасник має можливість накопичувати бонуси, здійснюючи покупки в мережі магазинів «Пивобанк» за готівку aбo за допомогою банківських платіжних карток. Зарахування бонусів здійснюється на особовий рахунок Учасника, номер якого він повинен назвати продавцю магазина до пробиття продавцем чеку. Кількість бонусів, яка зараховується на особистий рахунок Учасника, визначається умовами Програми.
3.2. Бонуси зараховуються за кожну повну гривню, яку витрачає Учасник, купуючи товари в магазині з використанням свого номеру особового рахунку, але тільки за умови, якщо сума чеку перевищує 1 гривню. Якщо сума чеку менша 1 гривні, бонуси не нараховуються.
3.3 Бонуси нараховуються згідно наступного порядку:
3.3.1. 3% від вартості придбаних товарів з ПДВ в чеку для Нових Учасників Програми (якщо не має обмежень, вказаних у п. 3.5.);
3.3.2. Інші відсотки знижок від вартості придбаних товарів з ПДВ в чеку для Учасників Програми, які мали такий відсоток знижки за попередньою дисконтною програмою Організатора (якщо не має обмежень, вказаних у п. 3.5.).

3.4. Особливості нарахування бонусів в день народження Учасника:
3.4.1 . не залежно від діючої відсоткової ставки по нарахуванню бонусів за цією програмою, Учаснику в день його народження надається можливість одноразово під час здійснення покупки одним чеком отримати нарахування бонусів в розмірі 15% від вартості придбаних товарів з ПДВ (якщо не має обмежень, вказаних п. 3.5.);
3.4.2. якщо Учасник не скористався можливістю, передбаченою п. 3.4.1., останній має можливість на протязі шести календарних днів після дня свого народження одноразово під час здійснення покупки одним чеком отримати нарахування бонусів у розмірі 10% від вартості придбаних товарів з ПДВ (якщо нe має обмежень, вказаних п. 3.5.).

3.5. Бонуси не нараховуються при придбанні акційних товарів та товарів зі знижкою, а також у разі придбання товарів з використанням Винагороди за вказаною Програмою.

3.6. Бонуси стають доступними для використання Учасником впродовж однієї доби після зарахування.

3.7. Зараховані бонуси зберігаються на особовому рахунку Учасника 1 (один) календарний рік з моменту першого зарахування. У випадку, якщо Учасників з будь-яких причин не використав бонуси протягом вказаного терміну, їх залишок автоматично анулюється. Строк дії особового рахунку необмежений.

3.8. Бонуси не є засобом платежу і можуть використовуватись Учасником тільки для отримання винагороди — права придбання товару в магазині мережі «Пивобанк» за спеціальною ціною (знижкою), згідно умов Програми.
3.9. Організатор залишає за собою право змінювати порядок (умови) нарахування бонусів без попередження.

4. Порядок використання бонусів.

4.1. Відповідно до кількості нарахованих на особистому рахунку Учасника Бонусів Організатор надає Учасникові право придбати (отримати) Винагороду, а саме право придбання товарів в мережі магазинів «Пивобанк» зі знижкою від існуючих цін, яка надається у порядку, визначеному у цьому розділі. Отримання зазначеної вище знижки Учасником програми здійснюються шляхом списання бонусів, виходячи із наступного співвідношення, встановленого Організатором Програми: списання зареєстрованим Учасником 1 бонусу надає йому право на отримання знижки у розмірі 1,00 (одна) грн. від існуючих цін при виконанні умов, зокрема, щодо мінімальної кількості бонусів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку).

4.2. Мінімальна кількість бонусів, яка може бути списана одноразово складає суму кратну 1 одиниці. При цьому Учасник має можливість здійснити списання бонусів у разі наявності на його особовому рахунку мінімальної суми в 10 бонусів.

4.3. Загальна кількість бонусів, що може бути списана у зв’язку з придбанням Учасником товарів, визначається Учасником самостійно, в межах наявної на його особовому рахунку кількості бонусів, доступних для списання, однак у будь-якому випадку вона є кратною 1-му бонусу.

4.4. При придбанні Товарів з використанням Винагороди Учасник має право скористатися бонусами для оплати товарів в одному чеку шляхом надання відповідної знижки в наступному порядку:
4.4.1. Оплата бонусами може здійснюватися шляхом надання знижки в розмірі до 30% від роздрібної ціни товарів в чеку, але я будь-якому разі сума знижки повинна забезпечувати дотримання мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої, які визначні діючим законодавством України.
4.4.2. Оплата бонусами не можлива під час придбання акційних товарів та товарів зі знижкою.

4.5. В одному чеку можна провести тільки одну операцію — використати чи нарахувати бонуси. При цьому, протягом однієї доби Учасник може здійснити не більше 3-x нарахувань бонусів на свій особистий рахунок під час придбання товарів в магазинах мережі «Пивобанк» та здійснити не більше l-гo списання бонусів під час придбання товарів в мережі магазинів «Пивобанк».

4.6. При поверненні товару, за покупку якого Учаснику були зараховані бонуси, кількість бонусів, яка була зарахована списується з особового рахунку. При поверненні товару, придбаного за спеціальною ціною i за право покупки якого з особового рахунку Учасника були списані бонуси, кількість бонусів, яка була списана повертається на особовий рахунок.
4.7 Організатор має право відмовити Учаснику в наданні Винагороди у випадку, якщо учасник не повідомив свій номер особового рахунку ( чотири останні цифри зареєстрованого номеру телефону) та не підтвердив свої особисті дані-прізвище, ім’я та по-батькові, або повідомив їх після пробиття чеку.
4.8. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення особою умов надання та використання бонусів та правил отримання Винагороди та/або питань, неурегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає організатор відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення організатора є остаточним i оскарженню не підлягає.

5. Інші умови.

5.1. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Програмі всі Учасники погоджуються з вимогами цих Правил та зобов’язується їх виконувати.

5.2. Організатор не несе відповідальність за правдивість даних i документів, отриманих від Учасника на підставі цих Правил. Усі витрати, .які понесе Організатор у зв'язку з наданням недостовірної інформації Учасником, мають бути компенсовані Учасником.

5.3. Беручи участь в Програмі, Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та надає свою повну та безумовну згоду з ним. Порушення учасником Програми цих Правил та/або відповідного додатку до нього або відмова Учасника від належного виконання вимог Правил вважається відмовою Учасника від участі в Програмі та автоматично позбавляє Учасника права користуватись Програмою.

5.4. Особа, отримуючи статус учасника Програми, дозволяє Організатору використовувати дані, надані особою в рамках цієї програми для листування та надсилання поштових, sms, e-mail та інших розсилань з інформаційними матеріалами.

5 .5. Вимоги цих Правил діють до моменту введення Організатором в дію нових правил, а в разі не введення в дію нових Правил — безстроково. При цьому, Організатор може в односторонньому порядку ввести в дію нові Правила або ввести зміни до цих Правил, при цьому такі дії Організатора не потребує додаткового узгодження з боку Учасників.

5.6. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасником з даними Правилами та невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасником обов'язків, передбачених цими Правилами.

5.7. 3 метою виконання умов закону України «Про захист’ персональних даних» Учасник добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Організатором своїх персональних даних, які стали відомими в результаті участі в дисконтній програмі. Власником персональних даних Учасників є Організатор. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, які стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор звільнений від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.